जंग वाेगटी “त्रिवेणी”

नाम : जंग वाेगटी “त्रिवेणी”

पद : प्राविधिक प्रमुख

ठेगाना : ठाँटिकाँध गाउँपालिका-०१, दैलेख

सम्पर्क फोन नं. : ०८९५९०४२०/४३०

मो. नं. : ९८६७०९७१४६

ईमेल : mfmdailekh@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *