राेशन थापा

नाम : राेशन थापा

पद : प्राविधिक/कार्यक्रम संचालक

ठेगाना : डुङ्गेश्वर गाउँपालिका-०२, दैलेख

सम्पर्क फोन नं. : ०८९५९०४२०/४३०

मो. नं. : ९७४५२०२१४९

ईमेल : mfmdailekh@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *