शाेनामी शाही

नाम : शाेनामी शाही

पद : समाचार वाचक/कार्यक्रम संचालक

ठेगाना : ठाँटिकाँध गाउँपालिका, दैलेख

सम्पर्क फोन नं. : ०८९५९०४२०/४३०

मो. नं. : ९७६५२७४१८२

ईमेल : mfmdailekh@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *