महेन्द्र सापकाेटा

नाम : महेन्द्र सापकाेटा

पद : निर्देशक

ठेगाना : नाैमूले गाउँपालिका-३, दैलेख

सम्पर्क फोन नं. : ०८९५९०४२०/४३०

मो. नं. : ९८५८०७७४३०, ९८४८२७७४३०

ईमेल : sapkotamahendra83@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *