भिम वहादुर सिजापति

नाम : भिम वहादुर सिजापति

पद : कार्यकारी निर्देशक

ठेगाना : ठाँटिकाँध गाउँपालिका-४, दैलेख

सम्पर्क फोन नं. : ०८९५९०४२०/४३०

मो. नं. : ९८५८०५०४२०, ९८४४८०६८३१

ईमेल : him.sijapati@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *